Czym jest Dolina Krzemowa i dlaczego jest ważna w branży technologicznej?

Dolina Krzemowa, czy też mekka technologiczna, jak wielu ją nazywa, znajduje się w dolinie Santa Clara w Kalifornii. Zlokalizowane tam społeczności znane są jako heartland technologii komputerowych.

Jest miejscem narodzin marek technologicznych, które dziś są niezbędne człowiekowi. Nazwa pochodzi od rozwoju przemysłu technologicznego w tym rejonie.

Od lat 80. miejsce to charakteryzuje się gwałtownym rozkwitem firm komputerowych i elektronicznych, a obecnie jest siedzibą i centrum innowacji takich organizacji jak Google, Facebook, Apple, Microsoft czy Netflix. Dzięki temu Kalifornia plasuje się również w pierwszej piątce gospodarek świata, gdyby była odrębnym krajem.

Warto zauważyć, że w Dolinie Krzemowej istnieją wartości i postawy wyróżniające się na tle innych społeczności, cechy, do których należy m.in. ciągła chęć uczenia się. Wynika to z obecności godnej pozazdroszczenia oferty uniwersyteckiej, a także z obfitości zasobów finansowych dzięki mnogości firm venture capital należących do doliny.

Za intelektualnego ojca Doliny Krzemowej uważa się profesora Stanforda Fredericka Termana, który zachęcił Hewletta i Davida Packarda do założenia start-upu zajmującego się elektroniką, a w którym to rozpoczął działalność HP, jedna z najważniejszych firm na świecie.

To przestrzeń pełna wyzwań, nowych horyzontów i braku ograniczeń, a według książki „Gorączka Doliny Krzemowej”, której autorem jest Everett M Rogers, tutejsza kultura tech jest kluczem.

Zaplecze finansowe, kreatywność, innowacyjność, kultura, inteligencja i pasja to cechy charakterystyczne tego miejsca. Na przykład Google pozwala swoim pracownikom na poświęcenie 20% czasu na projekty niezwiązane z działem, w którym pracują. A Dolina Krzemowa doskonale rozumie, że aby start-upy mogły się rozwijać i umiędzynarodawiać od podstaw, musi być mieszanka pasji i wspomnianych czynników.

Dziś dolina jest głównym motorem napędowym pomysłów i zasobów ludzkich dla firm. Ponadto, dzięki bliskości uniwersytetów, promuje filozofię pracy, badań naukowych, dzięki czemu start-upy, które przybywają do doliny, przekształcają pomysły w możliwości biznesowe i platformy o wysokiej wydajności, takie jak te już znane.

Do najważniejszych firm narodzonych w Dolinie Krzemowej należą: Facebook, Apple, Netflix i Google, więc znaczenie Doliny Krzemowej wynika z faktu, że oprócz wymienionych czynników jest ona kolebką największych i najbardziej udanych branż technologicznych wszech czasów. W http://przetestuj.pl przeczytasz o najnowszych wynalazkach i udogodnieniach technologicznych rodem z Doliny Krzemowej.